Islamitische feestdagen

Eid ul fitr

Dan is er nog de Eid ul Fitr. Hiermee eindigt de maand Ramadan. Dit weet je ook van afgelopen jaar. We hebben na Ramadan een Ramadanfeest gehouden. Dat heet dus Eid ul fitr. Voordat het feest begint, wordt er eerst gebeden. Op 1e dag van Ramadanfeest wordt in de moskee gezamenlijk gebeden met moslims. Na het gebed gaan broeders (en/of zusters) elkaar groeten en vieren. Het Ramadanfeest duurt drie dagen.

Eid ul adha

Eid ul adha noemen we ook wel offerfeest. Dit feest duurt vier dagen. In deze dagen offeren we een offerdier aan Allah. Eid ul adha is ruim twee maanden na het Ramadanfeest. Om precies te zijn is het op 10/Dhu al-Hijjah. Het begint op de tiende dag tijdens de Islamitische maand Dhu al-Hijjah.
De pelgrims die op Hajj zijn (op bedevaart naar Mekka) doen tawaaf (rondloop ronde Kaaba) en ze komen verplicht bij elkaar bij de berg Arafat.

Tijdens Eidul adha bedanken we Allah met ons mooie voorbeeld van onze Profeet Ibrahim. Hij bedankte en prees Allah op hele mooie wijze. We denken aan zijn beproeving met zijn zoon Isma’iel. Hoe prachtig was het dat hij en zijn zoon zich volledig overgaven aan Allah om Allah te gehoorzamen. Door te offeren op Eidul adha gedenken wij deze mooie gebeurtenissen en geven we ons ook over aan Allah om te gehoorzamen.
Het vlees van het offerdier geven zo veel mogelijk aan armen en behoeftigen. Dit geeft een voldaan gevoel en geneest ons harten inshaAllah.

Het doen van offer is genoemd in de Quraan: soeratul Hajj, ayah 37.

Hijr nieuwjaar

Dit is het nieuwjaar volgens de Islamitische kalender (maankalender). We tellen de jaren sinds de Hijr (migratie van de Profeet van Mekka naar Medina). Het jaar van Hijr is het jaar nul. Dat is de start. Sinds de Hijr tellen we de jaren. In het jaar 2020 was het Islamitische nieuwjaar op 20 augustus (volgens zonnekalender). Het Islamitische jaar is 1441 (duizend vierhonderd eenenveertig) geworden. Dat staat voor het jaar 2020 (volgens niet-Islamitische jaartelling).

Mawlid

In 2020 valt de verjaardag van de profeet Mohammed (v.z.m.h.) op 8 november volgens de Islamitische jaartelling. Dit wordt ook wel Mawlid (geboorte) genoemd. De Profeet is op een maandag geboren en ook op een maandag overleden. Hij is in de maand Rabi ul Awwal (volgens maankalender ofwel Islamitische kalender) geboren in de stad Mekka. Het wordt ook wel Mekka al Mukarrama genoemd.
Zijn geboortedatum is 12/Rabi ul Awwal/571. Dus de 12e nacht van de maand Rabiul Awwal in het jaar 571.
Het jaar 571 is volgens de zonnekalender (de niet Islamitische kalender).

In Soerah Al- Fil lees je over de gebeurtenis De olifant en koning Abraha. Vijftig jaar na die gebeurtenis is de Profeet geboren.

De Profeet is volgens de zonnekalender in het jaar 632 overleden op 12/RabiulAwwal/632. Hij overleed in de stad Medina. De stad wordt ook Medina al Munawwara genoemd.
Volgens de Islamitische jaartelling (maankalender ofwel Hijri kalender) is dat jaar het 11e jaar na Hijra.
Hijra is de migratie van de Profeet van Mekka naar Medina.
Facebook163
Instagram311
Follow by Email
18