Over SiMoDo

Stichting Moslim Dovengemeenschap, afgekort Simodo is een stichting voor moslim doven en slechthorenden.

We organiseren verschillende evenementen, zoals: lezingen, workshops, iftar, Ramadanfeest en leuke activiteiten!

Ons bestuur bestaat uit vijf leden. Activiteiten die wij in en rondom Rotterdam organiseren zijn onder andere: gebarentaal cursus, leerzame/islamitische lezingen, creatieve workshops, gezellige moeder-dochter dagen, speldagen voor kinderen, leuke kooklessen, verkennen van verschillende culturen en nog veel meer!

ons doel

Het voornaamste doel van SiMoDo is het bij elkaar brengen van moslim doven en slechthorenden. Verder is een van onze doelstellingen het bewuster maken van buitenstaanders over doven en slechthorenden en over de benodigdheid van het leren van de gebarentaal. Dat wil zeggen dat ook horenden gestimuleerd worden om de gebarentaal te leren. Daarnaast willen wij informatie verstrekken en moreel steun bieden aan (moslim) families met een dove en/of slechthorende familielid.


missie en visie

Wij creëren een ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden, waarbij ontmoetingsmomenten worden vergemakkelijkt voor hen. In het bijzijn van een gebarentolk willen wij activiteiten organiseren die speciaal gericht zijn op hen. Naar ons verwachting zullen zij daarmee de drempel lager ervaren om naar islamitische activiteiten te gaan. Wij verzorgen ook de volledige toegankelijkheid, zodat de doven en slechthorenden optimaal mee kunnen doen en geen informatie missen. Bovendien willen wij religieuze feestdagen, zoals gezamenlijk vasten verbreken (iftar) kunnen vieren.

Het is van belang dat wij oprecht niet vergeten dat ons geloof volmaakt is. Ook de kijk vanuit Islam naar mensen met beperkingen toe is iets wat wij keer op keer zouden moeten bestuderen. Het is tevens essentieel dat wij als gemeenschap onze houding aanpassen en verbeteren in verband met het gedrag tegenover mensen met beperkingen. Profeet Muhammed (v.z.m.h.) deed er alles aan om ervoor te zorgen dat deze mensen zich op elke mogelijke manier een lid van de ummah (islamitische gemeenschap) voelden. Op deze manier zouden zij zich niet buitengesloten voelen.


Het bestuur van Simodo

Leer het bestuur van Simodo kennen!

Zehra Arican

Voorzitter

Pakize Aksay

Secretaris

“Mijn naam is Pakize Aksay.
Ik woon in Rotterdam en ik ben jurist Arbeidsrecht. Ik ben bezig met het afronden van mijn master Arbeidsrecht.

Ik ben secretaresse van Simodo. Hiernaast heb ik allerlei nevenactiviteiten waarvoor ik verantwoordelijk ben. Ik vind het heel belangrijk dat doven en slechthorenden ook dezelfde kansen krijgen als horenden op elk gebied. Wij zijn als moslims verantwoordelijk om ook voor hen zorg te dragen en alles te doen.”

Esra Büçgün

Penningmeester

“Salaam Alaykoum, beste broeders/zusters.

Ik ben Esra en bestuurslid van SiMoDo. Mijn hoofdtaak is de functie van penningmeester. Daarnaast ondersteun ik ons PR-lid met neventaken. Verder ontwerp ik de website. Hiernaast werk ik ook parttime als docent. Ik ben heel leergierig, vandaar dat ik het leuk vind om verschillende lezingen bij te wonen en cursussen te volgen. Deze zijn vooral op het gebied van de Islam. Daar lees ik ook graag over.

Verder ben ik horende en heb geen dove familielid. Voor het eerst heb ik kennisgemaakt met een plotsdove dame dat mij enorm raakte en dit heeft mij tot het denken gezet. Dit is tevens de aanleiding geweest om activiteiten te doen voor onze dove/slechthorende broeders en zusters.

Daarnaast heb ik in 2012 een keuzevak gevolgd, waarmee ik een basis heb van de gebarentaal. Daardoor heb ik ook al een gebaren naam. In 2019 start ik weer met de cursus, waarin ook islamitische gebaren aan bod komen.

Moge Allah ons kennis verrijken en gunstig laten zijn voor ons medemens. InshaAllah gaan we en blijven we op het Rechte pad.”

Zekiye Arican

Grafisch vormgever

“Hi there.

Waarschijnlijk kent bijna de helft van jullie mij wel, maar ik zal mezelf eerst even netjes voorstellen: Ik ben Zekiye Arican, 26 jaar jong, en als slechthorende geboren. Nederlands Gebarentaal is mijn moedertaal en die gebruik ik overal, thuis, buiten en wanneer ik met mijn vrienden ben.

Sinds november 2017 ben ik de bestuurslid/PR van Swan Harbour, een jongerenorganisatie voor doven/slechthorenden in en rondom Rotterdam. Vanaf januari 2020 ben ik de voorzitter van het bestuur. 

Sinds mei 2019 ben ik als grafisch vormgever en specialiste werkzaam bij PwC Rotterdam. Ook in mei 2019 hebben de zusters van het bestuur en ik samen een stichting SiMoDo opgericht voor moslim doven en slechthorenden in Nederland. We organiseren leuke activiteiten voor moslims, maar ook niet-moslim doven/slechthorenden in Nederland! Als grafisch vormgever ontwerp ik flyers, houd de website bij en zorg voor publicaties op sociale media’s.

Hopelijk zie ik jullie allemaal op een van ons evenementen, InshaAllah! :)”

Saliha Karadeniz

Bestuurslid

“Esselaamu Alaykoum.

Mijn naam is Saliha Karadeniz en ik ben bestuurslid van SiMoDo. Ik heb een gebaren naam, we hebben dit samen met mijn gebarenjuf bedacht, toen ik was begonnen aan gebaren lessen. Ik was begonnen aan de gebaren lessen, nadat mijn dochter was geboren. Ik volg nog steeds gebarenles.

Verder ben ik vrijwilliger bij SiMoDo. Daarnaast ben ik huisvrouw en geef ik wekelijks les als Koran lerares. Daarbij geef ik religieus les en elif juza-training (basis lezen van de Quran) aan kinderen met gehoorbeperkingen in het weekend (zondag).

Mijn reden om actief te zijn bij Simodo is mijn dove dochter en andere slechthorende mensen, zodat zij niet onwetend zijn over de Islam.”

Facebook163
Instagram311
Follow by Email
18