You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này. Điều 79. Hình thức, nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản 1.

Tăng cường quản lý khai thác hải sản theo các quy định của ...

2019-10-28 · Thời gian qua, các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương ven biển đã tích cực thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), tháo gỡ "thẻ vàng" của EC đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo ...

2021-9-27 · Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 76/2000/NĐ-CP.

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng ...

2019-7-3 · Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 và thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí

[187] Định nghĩa của FAO về "khai thác bất hợp pháp, …

2020-5-3 · Trong Quyết định 78/QĐ-TTg (2018) của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025", ba thuật ngữ được sử dụng.

Quy định của pháp luật về thủ tục khai thác nước ...

2021-9-17 · Quy định của pháp luật về thủ tục khai thác nước dưới đất ( Luật Tiền Phong ) – Nước là một Tài nguyên rất quan trọng mà bất kỳ một tổ chức cá nhân nào muốn thực hiện hoạt động khai thác đều phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên …

2021-9-30 · Trang chủ Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 25/05/2021

Xử lý 45 trường hợp vi phạm quy định khai thác thủy sản ...

2019-1-29 · Xử lý 45 trường hợp vi phạm quy định khai thác thủy sản. (QT) - Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và ...

Quy định mức xử phạt trong luật khai thác nước ngầm

2020-7-10 · Luật khai thác nước ngầm là những văn bản quy định của cơ quan chức năng không chỉ giúp nhà nước dễ dàng trong việc quản lý và kiểm soát tình hình khai thác nước ngầm mà còn là biện pháp tối ưu để cơ sở, doanh nghiệp căn cứ vào đó để thực hiện việc khai thác, sử dụng hợp lý và tránh gây ảnh hưởng ...

Cái giá phải trả cho đánh bắt IUU ở Ghana

2021-9-17 · Quy định của EU Quy định của Mỹ Doanh nghiệp cam kết chống IUU Ban điều hành IUU Sách trắng về chống khai thác IUU ở Việt Nam Bản tin - Báo cáo Bản tin thương mại thủy sản Báo cáo XKTS Việt Nam Báo cáo sản phẩm thủy sản Báo cáo thị trường

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ...

2014-10-7 · Quy định này quy định việc vận hành quản lý và khai thác hệ thống thông tin điện tử của trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN). Quy định này được áp dụng đối với các đơn vị …

Quy định về Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý …

Theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009, Doanh nghiệp được kinh doanh khai thác và quản lý

THNG TƯ

2017-10-17 · khai thác không vi phạm các quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 2. Chứng nhận thủy sản khai thác: là việc chứng nhận của cơ quan thẩm quyền đối với lô hàng xuất khẩu được chế

Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh khai thác …

2017-1-15 · Điều kiện khai thác khoáng sản. Ngày có hiệu lực. Căn cứ pháp lý. Điều 36. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản. 1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp ...

Ghana cập nhật luật, bổ sung tàu tuần tra để chống đánh ...

2021-9-29 · Quy định của EU Quy định của Mỹ Doanh nghiệp cam kết chống IUU Ban điều hành IUU Sách trắng về chống khai thác IUU ở Việt Nam Bản tin - Báo cáo Bản tin thương mại thủy sản Báo cáo XKTS Việt Nam Báo cáo sản phẩm thủy sản Báo cáo thị trường

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quản lý khai thác vận …

2019-5-19 · QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN ĐẤT SAN LẤP KHI SAN GẠT CẢI TẠO MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 /02/2017 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số nở rời để …

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

Kỳ 1: Một số quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy ...

2020-7-6 · Quy định phân vùng khai thác thủy sản Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ

Quy định mới về khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông ...

2020-2-28 · Theo Nghị định 23/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông vừa được ban bành (có hiệu lực thi hành từ 10/4/2020), hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông phải đáp ứng nhiều quy định mới.

Nghị định 41/2021/NĐ-CPvề thu tiền cấp quyền khai thác …

Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Quy định về vùng khai thác thủy sản – Tư Vấn Luật

Quy định về vùng khai thác thủy sản. Ngày 02/05/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành công tác giao hạn ngạch (hạn chế số lượng) giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh thành trên cả nước [1]. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp quyền ...

2021-4-5 · Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Qui định phân vùng biển Việt Nam và quản lý hoạt động …

Điều 5. Quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định …

Thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản ...

2021-7-22 · Ngày 21/7/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 198/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT 2018 khai thác …

2021-5-31 · Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp

Khái niệm và quy định của pháp luật các nước về uỷ thác tư ...

2021-8-19 · 1.Khái niệm ủy thác tư pháp. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, Tòa án Việt Nam có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự khi cần tiến hành một hoặc ...

Quy định chung về quan trắc, giám sát tài nguyên nước ( …

c) Cơ sở có công trình khai thác tài nguyên nước quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt các thiết bị đo đạc và các thiết bị khác liên quan theo quy định tại …

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định ...

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Ban hành kèm theo quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai ...

2020-11-9 · Ngày 21/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của …